واشر رانش کشویی کامپوزیت SKF برای کاربردهایی طراحی شده است که فضای محوری محدود باشد ، تعمیر و نگهداری امکان پذیر نیست و ممکن است گرسنگی روان کننده ایجاد شود.
و همچنین برای بوشها و نوارهای کامپوزیت ، SKF واشرهای رانش کامپوزیتی را به صورت استاندارد از کامپوزیت PTFE و POM تولید می کند مواد.

بیشتر