یاطاقان غلتکی مخروطی تک ردیف SKF (شکل 1) برای جا دادن بارهای ترکیبی ، به عنوان مثال بارهای شعاعی و محوری همزمان کار می کنند. خطوط فرافکنی مسیرهای مسابقه در یک نقطه مشترک در محور تحمل (نقطه اوج A ، شکل 2) به هم می رسند تا یک عمل غلتش واقعی و در نتیجه لحظات اصطکاک کم در حین کار ایجاد کنند. ظرفیت حمل بار محوری یاطاقان غلتکی مخروطی با افزایش زاویه تماس α افزایش می یابد. اندازه زاویه تماس که معمولاً بین 10 تا 30 درجه است ، مربوط به ضریب محاسبه e (از جدول محصول) است: هرچه مقدار e بزرگتر باشد ، زاویه تماس بزرگتر است. جزئیات محصول
فیلتر محصولات

کلیک کنید

ریست
DesignationPrincipal dimensionsBasic load ratingsSpeed ratings
dynamicstaticReference speedLimiting speed
[]d[mm]D[mm]T[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
A 4059/A 413814.98934.98810.99816.513.21700022000
30202153511.7518.514.61700020000
30302154214.2527.7201500018000
11590/1152015.87542.86214.28821.517.61300017000
30203174013.2523.418.61500018000
30303174715.2534.2251300016000
32303174720.2542.833.51200016000
LM 11749/71017.46239.87813.84326.120.81500018000
LM 11949/91019.0545.23715.49433.827.51300016000
30204204715.2534.1281200015000
30304205216.2541.932.51200014000
32004 X20421529.7271300016000
32304205222.2554.345.51100014000
M 12649/61021.4350.00517.52645.4381200015000
LM 12749/71021.98745.23715.49433.9311200015000
320/22 X22441530.9291300015000
30205255216.2538.133.51100013000
30305256218.2555.343950012000
31305256218.2546.640850011000
32005 X25471533.232.51200014000
32205 B255219.2544.5441000013000
32305256225.2574.163900012000
3320525522257.9561000013000
15101/1524525.46219.0559.557900011000
15578/1552025.457.1517.46249.145.51000012000
L 44643/61025.450.29214.22432301100013000
M 84548/51025.457.1519.43148.8451000012000
L 44649/61026.98850.29214.22432301100013000
302/28285817.2546.641.51000012000
320/28 X28521639381000013000
322/28 B285820.2551.950950012000
1988/192228.57557.1519.84558.2551000012000
L 45449/4102950.29214.22431.832.51100013000
30206306217.255044900011000
30306307220.7569.256800010000
31306307220.7558.35075009500
32006 X30551743.9441000012000
32206306221.2561.857900011000
32306307228.759585750010000
3320630622579.776.5850011000
M 86649/61030.16264.29221.43360.461850011000
M 88043/01030.16268.26222.22567.169.5800010000
15123/1524531.756218.16159.557900011000
HM 88542/51031.7573.02529.3786.59575009000
LM 67048/01031.7559.13115.87542.841.5950011000
320/32 X32581745.146.5900011000
14131/1427633.33869.01219.84565.867800010000
25877/2582134.92573.02523.81289.18880009500
HM 88649/61034.92572.23325.4839075009000
HM 89446/41034.92576.229.3795.210670008500
LM 48548 A/51034.92565.08818.0345857850010000
L 68149/11034.98759.13115.87540.644900011000
L 68149/11134.98759.97515.87540.644900011000
30207357218.2563.25680009500
30307358022.7588.973.575009000
31307358022.7575.46763008500
32007 X35621852.354850010000
32207357224.2581.27880009500
32307358032.7511710667009000
32307 B358032.7511511463008500
3320735722810410670009500
HM 89449/41036.51276.229.3795.210670008500
JL 69349 A/31038631745.752850010000
JL 69349 X/31038631745.752850010000
JL 69349/31038631745.752850010000
418/41438.188.526.98812311467008500
HM 801346 X/31038.182.5529.3710611867008000
HM 801346/31038.182.5529.3710611867008000
LM 29748/71038.165.08818.0345357800010000
LM 29749/71038.165.08818.0345357800010000
LM 29749/71138.165.08819.8125357800010000
30208408019.7575.86870008500
30208 R408019.7575.86870008500
30308409025.251069563008000
31308409025.2591.181.556007500
32008 X40681964.77175009500
32208408024.7591.686.570008500
32308409035.2514314060008000
3310840752697.510470009000
3320840803212813263008500
T2EE 04040853315015067008000
LM 300849/81140.98767.97517.553.658.580009500
24780/2472041.27576.222.22584.286.570009000
3585/352541.27587.31230.16212613263008000
HM 803146/11041.27588.930.16211612760007500
LM 501349/31041.27573.43119.55867.66875009000
LM 501349/31441.27573.43121.4367.66875009000
M 802048/01141.27582.5526.54391.291.567008000
25577/2552342.87582.93126.98899.110667008000
25580/2552044.4582.93123.81299.110667008000
25580/2552244.4583.05823.87699.110667008000
25580/2552344.4582.93126.98899.110667008000
3782/372044.4593.26430.16313414656007000
53178/5337744.4595.2530.95810896.553007000
535/532 A44.45111.12538.118319053006300
HM 803149/11044.4588.930.16211612760007500
HM 903249/21044.4595.2530.95812412253007000
30209458520.7581.676.563008000
303094510027.2513212056007000
313094510027.2511310250006700
32009 X45752071.78070008500
32209458524.7598.79863008000
323094510038.2517317053007000
3310945802610411467008000
3320945853213214360007500
358 X/354 X458520.63887.381.567008000
T2ED 04545953618218660007000
T7FC 04545952911011253007000
LM 102949/91045.24273.43119.558667570008500
LM 603049/01145.24277.78819.84266.869.570008500
LM 603049/01245.24277.78821.4366.869.570008500
25590/2552045.61882.93123.81299.110667008000
25590/2552345.61882.93126.98899.110667008000
LM 503349/31045.98774.9751862.17170008500
18690/1862046.03879.37517.46261.16270008500
359 S/354 X46.0388520.63887.381.567008000
369 S/362 A47.62588.920.6389491.563007500
30210509021.7593.191.560007500
303105011029.2515414053006300
313105011029.2513112045006000
32010 X50802075.18863008000
32210509024.7510110060007500
323105011042.2521121248006300
32310 B5011042.2519621645006000
3291050721541.35370008500
3301050802484.810263008000
3311050852610612260007500
3321050903214216053007000
JLM 104945/910508221.50188.910063008000
JM 205149/11050902813014060007500
JM 205149/110 A50902813014060007500
T2ED 050501003618920056006700
T7FC 050501053213413748006300
18790/1872050.88517.46262.165.563008000
368 A/362 A50.888.920.6389491.563007500
368 A/362 X50.890259491.563007500
537/532 X50.8107.9536.51218319053006300
539/532 X53.975107.9536.51218319053006300
72212/7248753.975123.82536.51217416043005600
LM 806649/61053.97588.919.0571.57860007000
302115510022.7511110653006700
303115512031.517616348005600
313115512031.514913743005600
32011 X55902399.411656007000
322115510026.7513012953006700
323115512045.524525043005600
3301155902711113756007000
3311155953013615656006700
33211551003517019048006300
T2ED 055551103922023250006000
T7FC 055551153415516343005600
387 A/382 A57.1596.8382199.910256006700
39581/3952057.15112.71230.16217520445005600
462/453 X57.15104.77530.16215016053006300
6391/K-632059.987135.75553.97535340040005000
302126011023.7512011450006000
303126013033.520819643005300
313126013033.517716638005300
32012 X60952310112253006700
322126011029.7515516050006000
323126013048.528229040005300
32312 B6013048.527130538005000
3291260851753.27560007000
3301260952711314353006700
33112601003014417053006300
33212601103820723645006000
JLM 508748/71060952410313253006700
T2EE 060601154023926048005600
T7FC 060601253719020440005300
395/394 A63.51102210811848006000
39585/3952063.5112.71230.16217520445005600
3982/392063.5112.71230.16315218348005600
302136512024.7514113445005600
30313651403624022840004800
31313651403620319336004800
32013 X651002310312750006000
322136512032.7518619345005600
32313651405132333536004800
32313 B651405130534536004800
3291365901754.78056006700
33013651002711915350006300
33113651103417520848005600
33213651204123927040005300
JLM 710949/910651052412213750006000
JM 511946/910651102815218348005600
T2DD 065651103117019348006000
T7FC 065651303719421638005000
6379/K-632065.088135.75553.97535340040005000
395 A/394 A66.6751102210811848006000
395 S/394 A66.6751102210811848006000
39590/3952066.675112.71230.16217520445005600
3984/392066.675112.71230.16215218348005600
6386/K-632066.675135.75553.97535340040005000
482/47269.8512029.79516318645005300
566/56369.8512736.51221725543005000
302147012526.2515515643005300
30314701503827126038004500
31314701503822922034004500
32014 X701102512515345005600
322147012533.2519520843005300
32314701505436338034004500
32914701002085.811250006000
33014701103115919648005600
33114701203721125043005300
33214701254124728538005000
T2ED 070701304328932540005000
T7FC 070701403921924034004500
33281/3346271.438117.47530.16215219045005300
H 715345/31171.438136.52546.03827335538004500
567/56373.02512736.51221725543005000
302157513027.2517117640005000
30315751604030129034004300
31315751604025524532004300
32015 X751152513016343005300
322157513033.2519721240005000
32315751605841644032004300
32315 B751605841047532004000
32915751052086.811648005600
33015751153116722843005300
33115751253721626540005000
33215751304125530036004800
JH 415647/610751455138045036004500
JM 714249/210751203117021643005300
42687/4262076.212730.16217120440005000
47678/4762076.2133.3533.33820226038004800
575/57276.2139.99236.51222728038004500
34306/3447877.788121.44224.60811513443005300
42690/4262077.78812730.16317120440005000
302168014028.2518418338004800
303168017042.533332032004000
313168017042.527626530004000
32016 X801252916821640005000
322168014035.2522824538004500
323168017061.540450030004000
32916801102089.712545005600
33016801253620728540005000
33116801303722128040004800
33216801404630837534004500
JM 515649/610801303521627540004800
580/57282.55139.99236.51222728038004500
663/65382.55146.0541.27527032036004300
749 A/74282.55150.08944.4535140536004300
302178515030.521622036004300
303178518044.537236530003800
313178518044.529728528003800
32017 X851302917122438004800
322178515038.526328536004300
323178518063.543553028003800
32917851202311515640005000
33017851303622331038004800
33117851404126834036004500
33217851504935343032004300
T7FC 085851704833338028003800
497/492 A85.725133.3530.16317822038004500
593/592 A88.9152.439.68823730534004300
6580/653588.9161.92553.97540451032004000
HM 218248/21089.975146.9754028035534004300
302189016032.524024534004000
303189019046.535340026003600
313189019046.528331524003400
32018 X901403220827036004300
322189016042.530934034004000
323189019067.548761026003600
32918901252311916640004800
33018901403926635536004500
33118901504531039034004300
33218901605541552030004000
6581 X/653590161.92553.97540451032004000
JM 718149 A/110901453524630536004300
JM 718149/110901453524630536004300
598/592 A92.075152.439.68823730534004300
302199517034.526627532003800
303199520049.535339026003400
313199520049.531435524003400
32019 X951453220627034004300
322199517045.534839032003800
323199520071.553567024003400
32919951302312117338004500
33019951453927237534004300
33219951705846056028003800
594 A/592 A95.25152.439.68823730534004300
594/592 A95.25152.439.68823730534004300
683/67295.25168.27541.27528836530003800
HM 220149/11099.975156.9754230340032004000
302201001803730432030003600
3032010021551.543149024003200
31320 X10021556.539946522003000
32020 X1001503220928032004000
322201001804939044030003600
3232010021577.561778022003200
329201001402514720434004300
330201001503927839034004000
332201001806353265526003600
T2EE 1001001654738348032003800
T4CB 1001001452415419034004300
687/672101.6168.27541.27528836530003800
HH 224335/310101.6212.72566.67561983022003000
302211051903933335528003400
3032110522553.546253022003000
32021 X1051603524833532003800
322211051905344351028003400
3232110522581.564581520003000
329211051452514921234004000
330211051604330343032003800
56425/56650107.95165.136.51225635530003600
64432/64708109.975179.97541.27530741528003400
302221102004132740524003200
3032211024054.550758522002800
31322 X1102406349158519002800
32022 X1101703828839030003600
322221102005649157026003200
3232211024084.567583019002800
329221101502515422432004000
330221101704734350030003600
331221101805645563028003400
64450/64700114.3177.841.27530741528003400
68450/68712114.3180.97534.92522728028003400
938/932114.3212.72566.67562676526003200
3022412021543.541746524003000
3032412026059.560171020002600
31324 X1202606857869517002400
32024 X1201803829941528003400
3222412021561.557369524003000
3232412026090.5855112018002600
329241201652920430530003600
330241201804835654028003400
T4CB 1201201702719525028003600
48290/48220127182.56239.68828144026003200
3022613023043.7545149022002800
3032613028063.7567980018002400
31326 X1302807264778016002400
32026 X1302004538854024003000
3222613023067.7559083020002800
3232613028098.751019134016002400
329261301803224536526003200
330261302005547068024003000
67391/67322133.35196.8546.03839558524003000
L 327249/210133.35177.00825.416628026003200
HM 231132/110139.7236.53857.1562985022002600
3022814025045.7545157019002600
31328 X1403007773790015002200
32028 X1402104540458524002800
3222814025071.75691100019002600
32328140300107.751220166016002200
329281401903225239026003000
T4CB 1401401952924132524003000
302301502704945556018002400
3033015032072879106016002000
31330 X15032082832102014002000
32030 X1502254845665522002600
3223015027077782114017002400
329301502103834653022002800
330301502255948786520002600
T4DB 1501502103228739022002800
LM 330448/410152.4203.241.27525148024002800
L 432348/310158.75205.58323.81216828022002800
L 432349/310158.75205.58323.81316828022002800
302321602905256673516002200
3033216034075970118015002000
32032 X1602405153278020002400
3223216029084934140016002200
329321602203834954022002600
T4DB 1601602203225741520002600
HH 437549/510165.1336.5592.0751198170014001900
302341703105765786515002000
32034 X1702605762591519002200
32234170310911075163015002000
329341702303835158520002400
T4DB 1701702303230744020002600
M 336948/912178.595265.11251.59553288017002200
M 336949/912179.934265.11251.59553288017002200
302361803205762981515002000
32036 X18028064793116017002200
32236180320911069163014001900
329361802504543573519002200
T4DB 1801802403230945020002400
87737/87111187.325282.57550.842769516002000
3023819034060763100014001800
32038 X19029064806120016002000
32238190340971267193013001800
329381902604544376518002200
JM 738249/2101902604644376518002200
87750/87111190.5282.57550.842769516002000
LL 639249/210196.85241.323.81218931519002400
67981/67919198.298279.446.03846583016002000
67982/67919199.949279.446.03846583016002000
3024020036064845112013001700
32040 X20031070800137014001900
322402003601041300200013001700
329402002805158895017002000
T4DB 2002002703740160017002200
67983/67920203.2282.57546.03846583016002000
67985/67920206.375282.57546.03846583016002000
H 242649/610206.375336.5598.4251230216013001800
30244220400721059140012001600
32044 X22034076955166013001700
322442204001141720270011001500
3294422030051601100015001900
LM 245846/810230.188317.547.62555698013001800
LM 245848/810231.775317.547.62555698013001800
32048 X24036076989180012001600
322482404401271918335010001300
3294824032051624108014001700
T4EB 2402403204245881513001700
HH 953749/710254533.4133.35201227508001100
M 349547/510255.6342.957.15698140012001600
M 249747/710257.175358.77571.4381030176013001600
M 349549/510257.175342.957.15698140012001600
32052 X260400871241220011001400
32252260480137234036509001200
3295226036063.5910153013001600
BT1B 332973260540109212030508501300
38880/38820263.525325.43828.57527355014001700
32056 X280420871288236010001300
32256280500137241039008501200
L 555249/210292.1374.6547.625539114011001500
32060 X300460100164430009001200
32260 J2/HA1300540149275047508001100
3296030042076112622409501300
LM 757049/010304.8406.463.5775170010001300
HM 259048/010/HA4317.5447.67585.725136327009001200
32064 X320480100166331008501100
32264320580159335355007501000
3296432044076115623609001200
HM 261049/010333.375469.990.488142828508501200
3296834046076116324008501200
LM 361649/610342.9450.8566.675100022009001200
LM 361649 A/610343.154450.8566.675100022009001200
HM 262749/710346.075488.9595.25153331508501100
431884 A355.65482.6560.3257212008501300
3297236048076119125508001100
L 865547/512381479.42549.21363815008001100
LM 567949/910/HA1406.4549.27585.72514673050700950
LM 869448/410431.8571.574.61211452550670900
L 570649/610457.2573.08874.61212053000670900
LM 272235/210457.2615.9585.72515933800600800
LM 770949/910457.2603.2585.72515413400630850
BT1-8003/HA1479.425717.55136.52530306800530800
BT1B 332529/HA1479.425679.45128.58827506300560850
EE 243190/243250482.6634.87380.96215843650600800
LM 772748/710/HA1488.95634.87384.13814503650600850
EE 243196/243250/HA2498.475634.87380.96214703650600850
EE 982051/982900520.7736.688.916503350530750
BT1B 328017/HA4536.57582015239107800450670
M 276449/410536.575761.873146.0533608000500670
L 476549 AX/510549.199692.1580.963134034505301100
EE 843220/843290558.8736.688.10819634150500670
LM 377449/410558.8736.6104.77524825700500670
BT1B 334140/HA4660.41000152.446529500360480
L 281147/110660.4812.895.2520865600430560
BT1B 332787/HA46801000190561012700360500
BT1B 332705/HA4682.6251080200671013200320480
BT1B 332890/HA171095011328606550360530
LM 283649/610/HA1749.3990.6159.5490312000340450
LL 483449/41876288969.8513203800380500
EE 763330/763410838.21041.493.66321405200320430
BT1B 328214/HA5900118012239609150260360
BT1-8010/HA412701465100340710800180240
  • صفحه اول
  • قبلی
  • صفحه آخر

بیشتر

ویژگی ها و مزایا
  • اصطکاک کم طراحی بهینه شده غلتک و پایان سطح آن در فلنج (شکل 3) باعث شکل گیری فیلم روان کننده می شود و در نتیجه اصطکاک کمتری ایجاد می شود. این امر همچنین باعث کاهش گرمای اصطکاکی و سایش فلنج می شود. علاوه بر این ، یاتاقان ها می توانند پیش بارگیری را بهتر حفظ کرده و در کاهش سطح صدا کار کنند.
  • عمر طولانی پروفیل های مسیر تاج دار یاتاقان های طراحی پایه و پروفیل های مسیر لگاریتمی مسیرهای یاتاقان SKF Explorer توزیع بار در امتداد سطوح تماس را بهینه می کنند ، قله های تنش را در انتهای غلتک کاهش می دهند (شکل 4) ، و حساسیت به عدم تغییر جهت و انحراف شافت را در مقایسه با کاهش می دهد. پروفیل های مسابقه مستقیم مستقیم (شکل 5).
  • قابلیت اطمینان عملیاتی پیشرفته اتمام سطح بهینه شده روی سطح تماس غلطک ها و مسیرهای مسابقه از تشکیل یک فیلم روان کننده هیدرودینامیکی پشتیبانی می کند.
  • سازگاری پروفیل و اندازه غلتک غلتک های گنجانیده شده در یاتاقان های غلتکی مخروطی SKF با چنان تحمل های بعدی و هندسی ساخته می شوند که عملاً یکسان هستند. این توزیع بهینه بار را فراهم می کند ، سر و صدا و لرزش را کاهش می دهد و تنظیم مجدد پیش بار را با دقت بیشتری امکان پذیر می کند.
  • برنامه تحمل سفت و سخت یاتاقان غلتکی مخروطی تک ردیف معمولاً در برابر یاتاقان غلتکی مخروطی دوم تنظیم می شود. با استفاده از یک پیش بارگیری ، می توان به یک برنامه تحمل سخت دست یافت.
  • دوره اجرا با کاهش قله دما یاتاقان های غلتکی مخروطی به طور معمول دارای یک دوره اجرا هستند که طی آن یک غلتک مخروطی با طرح معمولی مقدار قابل توجهی از اصطکاک را تجربه می کند ، و در نتیجه سایش ایجاد می شود. این اثر به عنوان افزایش دما مشاهده می شود (نمودار 1). با طرح های تحمل غلتک مخروطی SKF ، اصطکاک ، گرما و اصطکاک اصطکاکی به طور قابل توجهی کاهش می یابد ، به شرطی که یاتاقان ها به درستی سوار شده و روغن کاری شوند.
  • قابل تفکیک و تعویض حلقه داخلی با مونتاژ غلتک و قفس (مخروط) را می توان جدا از حلقه بیرونی (جام) نصب کرد. علاوه بر این ، اجزای قابل تفکیک (شکل 6) قابل تعویض هستند. این روشهای نصب ، پیاده سازی و همچنین بازرسی تعمیر و نگهداری را تسهیل می کند.

بهتر است بدانید:

قیمت بلبرینگ ها

لیست قیمت بلبرینگ ها به چه صورت می باشد؟همانطور که می دانید امروزه از جنس های فلزی مختلفی برای ساختن بلبرینگ ها استفاده می شود و این فلزات می توانند حالت آلیاژی داشته باشند و یا این که از فولاد خالص ساخته شده باشند و بدیهی است که بلبرینگ های فولادین به دلیل استفاده کردن از فولاد و محکم بودن گران تر از سایر بلبرینگ ها می باشند.

بلبرینگ ها به دلیل این که نقش بسیار مهمی را در حرکت ماشین آلات ایفا می کنند باید حتما از کیفیت بالایی برخوردار باشند، بنابراین در هنگام خرید انواع بلبرینگ ها بهتر است که ابتدا به کیفیت جنس و سپس به قیمت بلبرینگ ها دقت نمایید، زیرا هر اندازه که بلبرینگ گران قیمت تر و با کیفیت تر باشد کارایی بهتری نیز خواهد داشت و مدت زمان بسیار طولانی تری دوام خواهد داشت.

بنابراین در هنگام خرید بلبرینگ سعی کنید بیشتر بلبرینگ های فولادی را خریداری نمایید. البته لازم به ذکر است که بدانید قیمت بلبرینگ های فولادی نیز تا حد زیادی به سایز بلبرینگ ها و نوع آن ها بستگی دارد ،به طور مثال به دلیل این که بلبرینگ های ماشین آلات باربری سایز بزرگتری دارند و محکم تر هستند و برای حرکت دادن ماشین باید نیروی بسیار بیشتری را به صفحه کلاچ وارد سازند، به همین علت این بلبرینگ ها دارای قیمت بالاتری نسبت به سایر بلبرینگ ها از جمله بلبرینگ های مربوط به ماشین آلات صنعتی و ماشین های سواری دارند.

بلبرینگ های آلیاژی قیمت ارزانتری نسبت به بلبرینگ های فولادی دارند اما متوسط عمر آن ها حدود یک الی دو سال می باشد و پس از گذشت این مدت باید اقدام به تعویض بلبرینگ نمایید و دوباره هزینه کنید. پس بهتر است که برای خرید بلبرینگ های فولادی هزینه ی بیشتری پرداخت نمایید اما این بلبرینگ ها معمولا تا 5 الی 8 سال دوام و کاربرد خواهند داشت.

طرز کار بلبرینگ ها

طرز کار بلبرینگ ها

طرز کار بلبرینگ ها چگونه است؟ همان طور که می دانید بلبرینگ ها نوعی قطعه ی صنعتی هستند که جنس آن ها فولادی و یا فلزی می باشد. همچنین این بلبرینگ ها دارای سایزهای بسیار متنوعی هستند اما به طور کلی تمامی آن ها به صورت دایره ای شکل تولید می شوند و بر روی قسمت دایره مانند آن ها منافذی قرار داده شده است.

بلبرینگ ها معمولا در ساخت اتومبیل های سواری و باربری و همچنین ماشین آلات صنعتی مانند ماشین های مخصوص کشاورزی و یا ماشین های کارخانه ای کاربرد دارند. با وجود این که بلبرینگ ها دارای تنوع اندازه و تنوع جنس هستند اما نحوه ی عملکرد یکسانی دارند و تمام آن ها در هنگام کار کردن از یک شیوه پیروی می کنند.

 در این بخش از مطلب به طور کلی در مورد نحوه ی کار بلبرینگ ها و عملکرد آن ها صحبت می کنیم.

بلبرینگ ها دارای حرکت چرخشی هستند و حرکت چرخشی آن ها سبب چرخیدن چرخ ماشین آلات و حرکت ماشین آلات به سمت عقب و یا جلو می شود.

 با توجه به این موضوع نتیجه می گیریم که بلبرینگ ها یک قطعه ی بسیار اساسی در ساخت ماشین آلات هستند و نبود آن ها سبب عدم حرکت ماشین ها می شود.

تمامی بلبرینگ های صنعتی معمولا بر روی صفحه کلاچ ماشین آلات نصب می شوند و در بین صفحه کلاج و بلبرینگ نوعی قطعه ی لاستیکی دایره مانند قرار دارد و بر روی این قطعه ی لاستیکی یک روغن مخصوص به نام روغن بلبرینگ قرار می گیرد و این روغن علاوه بر این که سبب حرکت سریع بلبرینگ بر روی کلاچ می شود از ایجاد هر گونه سایش بر روی سطح فلزی و یا فولادی بلبرینگ نیز جلوگیری می کند.

اکثر بلبرینگ های با کیفیت از فولاد ساخته شده اند و لازم به ذکر است که بدانید قیمت بلبرینگ های فولادین از سایر بلبرینگ ها گران تر می باشد.

کاربرد اصلی بلبرینگ

کاربرد اصلی بلبرینگ

کاربردهای اصلی بلبرینگ ها چه مواردی می باشند؟در بخش های قبلی در مورد کاربردها و نحوه ی عملکرد بلبرینگ ها به طور کلی توضیحاتی دادیم و متوجه شدیم که بلبرینگ ها برای حرکت دادن چرخ های اتومبیل بسیار ضروری هستند، زیرا تمامی آن ها دارای حرکت چرخشی هستند و با استفاده از چرخش و غلتیدن نیروی کلاچ اتومبیل را به چرخ ها وارد می کنند و چرخ ها را واردار به چرخیدن و حرکت کردن می کنند و این مورد به عنوان کاربرد اصلی بلبرینگ ها شناسایی می شود.

بلبرینگ ها انواع مختلفی دارند و از مهم ترین مدل های آن ها می توان به بلبرینگ های قفلی، استوانه ای ، دایره ای و شعاعی اشاره کرد که در میان بلبرینگ های نام برده شده معمولا بلبرینگ های قفلی پر استفاده تر و پر کاربردتر هستند و در ساخت ماشین آلات مختلف معمولا از این بلبرینگ ها استفاده می شود.

 بلبرینگ های شعاعی و استوانه ای معمولا در ساخت ماشین آلات صنعتی کاربردهای فراوانی دارند و شکل آن ها به گونه ای است که با شکل چرخ های ماشین آلات صنعتی همخوانی فراوان دارد.

لازم به ذکر است که بدانید بلبرینگ های قفلی هم در ساخت ماشین آلات باربری و هم در ساخت ماشین آلات سواری کاربرد دارند اما قسمت اعظمی از کاربرد آن ها به ساخت ماشین آلات باربری سنگین مربوط می شود ،زیرا این بلبرینگ ها در قفل کردن لاستیک چرخ ها و کنترل لاستیک ها دارای قدرت هستند.

بلبرینگ های دایره ای و شعاعی در ساخت ماشین های سواری بسیار پر کاربرد هستند، زیرا همخوانی بسیار خوبی با چرخ اتومبیل های سواری دارند و در حرکت دادن چرخ های ماشین به سمت عقب و جلو مهارت دارند و وظیفه ی خود را به خوبی انجام می دهند.

قیمت بلبرینگ ها

چه مواردی در قیمت بلبرینگ تاثیر گذار است؟همانطور که در بخش های ابتدایی مقاله توضیح دادیم موارد بسیار زیادی از جمله سایز و جنس و مدل بلبرینگ در قیمت بلبرینگ ها تاثیر گذار است اما در بین موارد گفته شده مدل بلبرینگ تاثیر فراوانی بر روی قیمت آن خواهد داشت .

 در این بخش از مطلب قصد داریم که به تاثیر گذاری مدل بلبرینگ ها بر روی قیمت آن ها بپردازیم.

همانطور که گفته شد چهار مدل اساسی بلبرینگ در بازار موجود می باشد و هر مدل دارای جنس خاصی است و از قیمت خاصی نیز برخوردار می باشد.

 اولین مدل پر کاربرد مدل قفلی نام دارد. این مدل بلبرینگ به دلیل محکم بودن از فولاد خالص تهیه شده است و بر روی سطح خود دارای منافذی است و این منافذ سبب برخورد روغن بلبرینگ با سطح آن می شوند و در نتیجه عملکرد آن را تسریع می بخشند بنابراین می توان گفت که بلبرینگ های قفلی با توجه به مدل خاصی که دارند و جنس فلزی که در ساخت آن ها استفاده شده است گران قیمت تر از سایر بلبرینگ ها هستند.

بلبرینگ های استوانه ای سطح بسیار وسیعی دارند اما از سطح مقطع کوچکی تشکیل شده اند و بر روی سطح آن ها معمولا هیچ منفذی دیده نمی شود و همچنین سطح مقطع آن ها معمولا به صورت تو خالی ساخته می شود و برای ساخت این بلبرینگ ها معمولا از آلیاژهای فولاد و نقره و یا فولاد خالص استفاده می شود.

 می توان گفت که این بلبرینگ ها از قیمت مناسب تری نسبت به بلبرینگ های قفلی برخوردار هستند.

دسته ی دیگر از بلبرینگ ها در اصل بلبرینگ های شعاعی و دایره ای هستند. این بلبرینگ ها از نظر سایز و نوع سطح مقطع شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند و تنها تفاوت آن ها در منفذدار بودن و یا عدم داشتن منفذ می باشد به طوری که می توان گفت بلبرینگ های شعاعی دارای منفذ و بلبرینگ های دایره ای فاقد منفذ هستند و به همین دلیل بلبرینگ های شعاعی معمولا عملکرد بهتر و ماهرانه تری خواهند داشت و در نتیجه از قیمت گران تری نسبت به بلبرینگ های دایره ای برخوردار هستند.

خرید اینترنتی بلبرینگ

خرید اینترنتی بلبرینگ

برای خرید اینترنتی بلبرینگ با قیمت مناسب به چه صورت اقدام کنیم؟به دلیل این که بلبرینگ ها جزء قطعات صنعتی به شمار می آیند و در نتیجه نحوه ی عملکرد آن ها تاثیر بسیار مهمی بر روی سالم بودن اتومبیل و ماشین آلات خواهد داشت و عدم کارکرد صحیح بلبرینگ ها سبب خسارات مالی و جانی و یا حتی خرابی اتومبیل و ماشین آلات می شود، بنابراین در هنگام خرید آن ها باید بسیار دقت کرد و این قطعات صنعتی مهم را از وب سایت های تولید کننده بلبرینگ های ارجینال خریداری نمود.

بهترین روش برای خرید بلبرینگ ها مراجعه به وب سایت هایی است که این قطعات صنعتی را به صورت کاملا اصل و با کیفیتی فوق العاده عالی در اختیار خریدار قرار می دهند.

 بنابراین قبل از این که بلبرینگ را سفارش دهید ابتدا راجب رزومه ی کاری وب سایت تولید کننده ی این بلبرینگ ها به خوبی تحقیق کنید.

وب سایت های تولید قطعات صنعتی از جمله بلبرینگ معمولا دارای کارشناس هستند و این کارشناس ها اطلاعات مختلفی راجب بلبرینگ ها از جمله جنس آن ها و نحوه ی کارکرد آن ها و همچنین سایز و مدل بلبرینگ ها در اختیار شما قرار می دهند و شما را در زمینه ی خرید انواع بلبرینگ های صنعتی به خوبی راهنمایی می کنند و علاوه بر تمام موارد گفته شده جنسی فوق العاده با کیفیت و با قیمت فوق العاده مناسب و به صورت عمده در اختیارتان قرار می دهند.

 

روش ساخت بلبرینگ

روش ساخت بلبرینگ

روش ساخت بلبرینگ چگونه است؟بلبرینگ ها نوعی قطعه ی پر اهمیت هستند، در نتیجه ساخت و تولید آن ها باید با به کار گیری مواد خام با کیفیت و اصل و توسط مهندسین مربوطه صورت بگیرد.

برای ساخت بلبرینگ های ارجینال ابتدا مقدار زیادی فولاد و سیلیسیم و نقره را درون کوره قرار می دهند و این فلزات را به خوبی با یکدیگر ذوب و ترکیب می کنند و پس از آن مواد ذوب شده را در کارخانه های تولید بلبرینگ درون قالب های مخصوص قرار می دهند و بهتر است که این کار را قبل از سرد شدن فلزات انجام داد.

قالب های ساخت بلبرینگ معمولا از نظر سایز و شکل بسیار با یکدیگر متفاوت هستند و در نتیجه برای ساخت بلبرینگ ها و رولبرینگ ها قالب های متعددی وجود دارد.

همانطور که گفته شد برخی از بلبرینگ ها دارای منفذ هستند و برای ایجاد این منافذ بر روی سطح بلبرینگ ها پس از این که فلزات ذوب شده را درون قالب قرار دادند، زمانی که فلزات هنوز در حالت نیمه مذاب هستند توسط دستگاه سوزنی مخصوصی این منافذ را بر روی سطح آن ها ایجاد می کنند.

پس از این که بلبرینگ ها و رولبرینگ ها را قالب زدند اجازه می دهند تا این فلزات مذاب به خوبی سرد شوند و پس از آن با استفاده از وسیله ی مخصوصی رولبرینگ ها را از قالب جدا می کنند و پس از آن سایز انواع بلبرینگ ها و رولبرینگ ها را اندازه گیری می کنند و برای هر بلبرینگ متناسب با سایزی که دارد قطعه ی لاستیکی می سازند.

 البته رولبرینگ های بدون منفذ معمولا این قطعات لاستیکی را ندارند.به طور کلی می توان گفت که بلبرینگ های منفذ دار مراحل ساخت طولانی تری نسبت به بلبرینگ های ساده دارند.

بهترین برندهای بلبرینگ

بهترین برندهای بلبرینگ

بهترین برندهای بلبرینگ چه برندهایی هستند؟ امروزه معمولا برندهای مختلفی برای ساخت و تولید بلبرینگ وجود دارند که این برندها معمولا آمریکایی و آلمانی و یا چینی هستند.

انتخاب برند بلبرینگ باید با توجه به بودجه ای که برای خرید بلبرینگ دارید صورت می گیرد و همانطور که می دانید بلبرینگ های آمریکایی و آلمانی قیمت بالاتری نسبت به بلبرینگ های چینی خواهند داشت و این قیمت بالا به دلیل نوع مواد خامی است که در ساخت این بلبرینگ ها از آن ها استفاده می شود .

 برندهای آمریکایی و آلمانی معمولا از مواد خام اصل و بسیار با کیفیت استفاده می کنند و در نتیجه بلبرینگ هایی که برند آمریکایی و آلمانی دارند هم دوام بالاتر و هم کیفیت بیشتری دارند و متوسط عمر هر بلبرینگ آمریکایی و آلمانی را می توان حدود ده سال در نظر گرفت.

در ساخت بلبرینگ های چینی معمولا از مواد ارجینال به نسبت کمتری استفاده می شود اما با این وجود باز هم این بلبرینگ ها از کیفیت خوبی برخوردار هستند و خرید آن ها به افرادی که بودجه ی متوسطی را در دست دارند توصیه می شود و متوسط عمر هر بلبرینگ برند چینی حدود پنج سال می باشد و پس از آن بهتر است که این بلبرینگ ها را تعویض کنید، زیرا ممکن است در صورت عدم تعویض سبب فشار وارد کردن به صفحه کلاچ شوند.