یاتاقان های اتصالات جهانی SKF با یاتاقان های غلتکی سوزنی فنجانی جعلی یا ماشینی ساخته می شوند که دارای یک انتهای بسته هستند و برای استفاده در انواع مختلف کاربرد هستند. آنها در صنعت خودرو ، برای اتصالات در شاخه های پروانه وسایل نقلیه تجاری و همچنین در صنایع دیگر برای کاربردهای خاص استفاده می شوند.
یاتاقان های مشترک جهانی SKF (شکل 1) در اندازه ها و طرح های مختلف از جمله:
طرحهایی که یا به تعمیر و نگهداری نیاز دارند یا در واقع بدون تعمیر و نگهداری هستند
طرح هایی که یا باز (بدون مهر و موم) هستند و یا مهر و موم شده اند