مهره های قفل دقیق KMT و KMTA با پین های قفل
مهره های قفل دقیق KMD با پیچ قفل محوری
جزئیات محصول
فیلتر محصولات

کلیک کنید

ریست
DesignationThread sizePrincipal dimensionsAxial load carrying capacity
static
[][mm]d1[mm]B[mm]G[][kN]
KMT 0102314M 10x0.7535
KMT 1122514M 12x140
KMT 2152816M 15x160
KMT 3173318M 17x180
KMD 4203817.6M20x170
KMT 4203518M 20x190
KMD 5254320M25x1.595
KMT 5253920M 25x1.5130
KMTA 5253520M 25x1.5130
KMD 6304820M30x1.5105
KMT 6304420M 30x1.5160
KMTA 6304020M 30x1.5160
KMD 7355322M35x1.5120
KMT 7354922M 35x1.5190
KMTA 7354720M 35x1.5190
KMD 8405822M40x1.5130
KMT 8405922M 40x1.5210
KMTA 8405222M 40x1.5210
KMD 94566.522M45x1.5150
KMT 9456422M 45x1.5240
KMTA 9455822M 45x1.5240
KMD 10507025M50x1.5200
KMT 10506825M 50x1.5300
KMTA 10506324M 50x1.5300
KMD 11557525M55x2220
KMT 11557825M 55x2340
KMTA 11557024M 55x1.5340
KMD 12608026M60x2245
KMT 12608226M 60x2380
KMTA 12607524M 60x1.5380
KMD 13658528M65x2295
KMT 13658728M 65x2460
KMTA 13658025M 65x1.5460
KMD 14709028M70x2320
KMT 14709228M 70x2490
KMTA 14708626M 70x1.5490
KMD 15759528M75x2340
KMT 15759728M 75x2520
KMTA 15759126M 75x1.5520
KMD 168010532.2M80x2445
KMT 168010032M 80x2620
KMTA 16809730M 80x2620
KMD 178511032.2M85x2470
KMT 178511032M 85x2650
KMTA 178510232M 85x2650
KMD 189011532.2M90x2500
KMT 189011532M 90x2680
KMTA 189011032M 90x2680
KMD 199512032.2M95x2525
KMT 199512032M 95x2710
KMTA 199511432M 95x2710
KMD 2010012532.2M100x2555
KMT 2010012532M 100x2740
KMTA 2010012032M 100x2740
KMD 2110513032.2M105x2580
KMT 2211013432M 110x2800
KMTA 2211013232M 110x2800
KMT 2412014432M 120x2860
KMTA 2412014232M 120x2860
KMT 2613015432M 130x2920
KMTA 2613015632M 130x3920
KMT 2814016432M 140x2980
KMTA 2814016632M 140x3980
KMT 3015017432M 150x21040
KMTA 3015018032M 150x31040
KMT 3216018432M 160x31100
KMTA 3216019032M 160x31100
KMT 3417019232M 170x31160
KMTA 3417020532M 170x31160
KMT 3618020432M 180x31220
KMTA 3618021532M 180x31220
KMT 3819021432M 190x31280
KMTA 3819022532M 190x31280
KMT 4020022432M 200x31340
KMTA 4020023732M 200x31340
  • صفحه اول
  • قبلی
  • صفحه آخر

بیشتر