تامین قابل اطمینان برای قطعات تعویض
تولیدکنندگان جهانی اتومبیل و کامیون های سبک نیاز به تأمین مطمئن اجزای تعمیراتی با کیفیت بالا برای تجارت پس از فروش خود دارند.
ما یک سازنده معتبر و معتبر از قطعات چرخ ، موتور ، سیستم انتقال قدرت ، فرمان و سیستم تعلیق هستیم. علاوه بر این ، ما محصولات تحمل ، ابزار و روانکاری را ارائه می دهیم که زیربنای این سیستم ها هستند.