محفظه های بلوک بالش SBD (اسفنجی) و محفظه های برداشت THD ، محفظه هایی بدون تقسیم هستند که برای جابجایی بارهای سنگین در جهات مختلف طراحی شده اند. این نوع بارها به طور معمول در نوار نقاله ، تخت غلتک و سنگ شکن وجود دارد.
تنظیمات تحمل بسیار قابل اطمینان را می توان با استفاده از محفظه های SBD یا THD ، همراه با یاتاقان های SKF Explorer طراحی کرد. در نوار نقاله ها ، از خانه های SBD و THD اغلب با هم استفاده می شود.
جزئیات محصول
به فهرست یاتاقانهای تحمل SKF و واحدهای یاطاقان غلتکی مراجعه کنید.