مهره های قفل متریک KMFE با پیچ قفل
مهره های قفل متریک KMK با یک دستگاه قفل انتگرال
مهره های قفل دار با قفل انتگرال ، هزینه شفت را کاهش می دهد زیرا نیازی به کلید نیست. نصب سریعتر و آسانتر است زیرا هیچ دستگاه قفل جداگانه ای لازم نیست. با این وجود شل شدن گشتاور این مهره های قفل نیاز به توجه بیشتری دارد. برای کسب اطلاعات در مورد گشتاور شل کردن ، به بخش های مختلف مهره قفل به بخش داده های محصول مراجعه کنید.
جزئیات محصول
فیلتر محصولات

کلیک کنید

ریست
DesignationThread sizePrincipal dimensionsAxial load carrying capacity
static
[][mm]d3[mm]B[mm]G[][kN]
KMK 010209M 10x0.759.8
KMK 112229M 12x111.8
KMK 215259M 15x114.6
KMK 317289M 17x119.6
KMFE 420329.5M 20x124
KMK 420329M 20x124
KMFE 5253810.5M 25x1.531.5
KMFE 5 L253810.5M 25x1.531.5
KMK 525389M 25x1.531.5
KMFE 6304510.5M 30x1.536.5
KMK 630459M 30x1.536.5
KMFE 7355211.5M 35x1.550
KMFE 7 L355211.5M 35x1.550
KMK 735529M 35x1.550
KMFE 8405813M 40x1.562
KMFE 8 H405813M 40x1.562
KMK 8405811M 40x1.562
KMFE 9456513M 45x1.578
KMFE 9 H456513M 45x1.578
KMK 9456511M 45x1.578
KMFE 10507014M 50x1.591.5
KMFE 10 H507014M 50x1.591.5
KMK 10507015M 50x1.591.5
KMFE 11557514M 55x291.5
KMFE 11 H557514M 55x291.5
KMK 11557515M 55x291.5
KMFE 12608014M 60x295
KMK 12608015M 60x295
KMFE 13658515M 65x2108
KMFE 13 H658515M 65x2108
KMFE 13 L658515M 65x2108
KMK 13658514M 65x2108
KMFE 14709215M 70x2118
KMK 14709214M 70x2118
KMFE 15759816M 75x2134
KMFE 15 H759816M 75x2134
KMFE 15 L759816M 75x2134
KMK 15759814M 75x2134
KMFE 168010518M 80x2173
KMFE 16 H8010518M 80x2173
KMK 168010518M 80x2173
KMFE 178511019M 85x2190
KMK 178511018M 85x2190
KMFE 189012019M 90x2216
KMK 189012018M 90x2216
KMFE 199512520M 95x2236
KMFE 19 L9512520M 95x2236
KMK 199512520M 95x2236
KMFE 2010013021M 100x2255
KMFE 20 L10013021M 100x2255
KMK 2010013020M 100x2255
KMFE 2211014521.5M 110x2310
KMFE 22 H11014521.5M 110x2310
KMFE 22 L11014521.5M 110x2310
KMFE 2412015526M 120x2340
KMFE 24 H12015526M 120x2340
KMFE 2613016528M 130x2365
KMFE 26 L13016528M 130x2365
KMFE 2814018028M 140x2440
KMFE 28 L14018028M 140x2420
KMFE 3015019530M 150x2495
KMFE 3216021032M 160x3540
KMFE 3417022033M 170x3550
KMFE 3618023034M 180x3590
KMFE 3819024034M 190x3610
KMFE 4020025034M 200x3625
  • صفحه اول
  • قبلی
  • صفحه آخر

بیشتر