محفظه های دو تحمل SKF در اصل برای شافت های فن با پروانه بیش از حد ساخته شده اند ، اما برای سایر کاربردها با آرایش های شافت مشابه نیز مناسب هستند. در مقایسه با آرایش متداول شافت که دو یاطاقان خود تراز در محفظه های بلوک جداگانه بالش (پلاستیکی) سوار می شوند ، محفظه های دو تحمل دارای مزایای متعددی از جمله بهبود دقت عملکرد و کار بی صدا هستند.
محفظه های دو تحمل PD همچنین می توانند به عنوان واحدهای آماده نصب عرضه شوند.
جزئیات محصول
به فهرست یاتاقانهای تحمل SKF و واحدهای یاطاقان غلتکی مراجعه کنید.