محفظه های FSDR .. K ، محفظه های بزرگ و بزرگ بلوک با وزن کم (پلومر) هستند که به طور خاص برای آسیاب آسیاب ها طراحی شده اند. آنها در شرایط سخت در محیط های بسیار آلوده کار می کنند. آنها با محلول آب بندی بسیار م theirثر خود ، یاتاقان ترکیبی را قادر می سازند تا با جلوگیری از نفوذ آلاینده ها و دسترسی آسان برای بازرسی و نگهداری در صورت لزوم ، به حداکثر عمر مفید برسد.
جزئیات محصول
به فهرست یاتاقانهای تحمل SKF و واحدهای یاطاقان غلتکی مراجعه کنید.