تمام محفظه های SDAF ، که شامل محدوده گسترده SDAF هستند ، محفظه های بلوک تقسیم شده بالش سنگین (plummer) هستند که برای شرایط سخت عملیاتی طراحی شده اند که در آن بارهای سنگین و بارهای شوک به محفظه ای استثنایی مقاوم نیاز دارند.
تمام محفظه های SDAF برای سفارش ساخته شده اند. مسکن در محدوده گسترده معمولاً برای پاسخگویی به نیازهای یک برنامه خاص سفارشی می شود.
جزئیات محصول
به فهرست یاتاقانهای تحمل SKF و واحدهای یاطاقان غلتکی مراجعه کنید.