واحدهای یاتاقان غلتکی SKF (یاتاقانهای نصب شده) یاتاقانهای مقاوم و آماده برای نصب هستند که برای حداکثر عمر مفید در کارخانه مونتاژ ، روغن کاری و مهر و موم می شوند.
این مجموعه شامل واحدهای بلبرینگ با محفظه بلوک بالش (پلومر) ، از جمله یک نوع بدون روان سازی ، و واحدهایی با محفظه فلنج است که هر کدام برای مطابقت با شرایط مختلف کار بهینه شده اند. تمام واحدهای تحمل به صورت واحدهای جانمایی (نگهدارنده) یا غیر مستقر (رایگان) در دسترس هستند.

محصولات

واحد های غلتک متریک

واحدهای سری SYNT و FYNT (SKF ConCentra)

محصولات

واحد تحمل غلتک اینچ

واحدهای دارای بلوک بالش و طرح های مسکن فلنج دار.

محصولات