یاتاقان های ساده کروی شعاعی دارای یک حلقه داخلی با قطر خارج محدب کروی و یک حلقه خارجی با یک سطح داخلی کاملاً متراکم اما مقعر هستند. طراحی آنها آنها را به ویژه برای آرایشهای بلبرینگ که باید حرکتهای تراز بین شافت و محفظه قرار بگیرند ، یا در مواردی که حرکات نوسانی یا کج یا کج شونده باید با سرعت کشویی نسبتاً آهسته و غالباً همراه با بارهای سنگین باشد ، مناسب سازد.

بیشتر