واحدهای یاتاقان غلتکی SKF ConCentra واحدهای مقاوم و آماده ای هستند که برای حداکثر عمر مفید در کارخانه مونتاژ ، روغن کاری و مهر و موم می شوند. آنها با نصب ساده و ایمن ، تراز راحت و تکنولوژی قفل قابل اعتماد ، جایگزینی عالی برای یاتاقان های نصب شده در آستین در محفظه های خرد شده هستند.
جزئیات محصول
به فهرست یاتاقانهای تحمل SKF و واحدهای یاطاقان غلتکی مراجعه کنید.