محفظه های فلنجی FNL قطعات ماشینی کاملاً اثبات شده ای هستند که مسکن ساده و قابل اطمینان را در برنامه های بدون قاب افقی فراهم می کنند. آنها امکان استفاده از پتانسیل کامل عمر یاتاقانهای گنجانیده شده را فراهم می کنند ، اما با کاهش نیاز به نگهداری.
جزئیات محصول
به فهرست یاتاقانهای تحمل SKF و واحدهای یاطاقان غلتکی مراجعه کنید.
فیلتر محصولات

کلیک کنید

ریست
  • صفحه اول
  • قبلی
  • صفحه آخر

بیشتر